Naujos knygos

2018-03-26

Ispanų kalba. Praktinė gramatika. Fonetikos įvadas

Alfonso Rascón Cabalero
Leidykla: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

Alfonso Rascón, baigęs filologiją Madrido Complutense universitete, nuo 1996 dėsto ispanų kalbą ir lingvistines disciplinas (ispanų kalbos fonetiką, leksikologiją, stilistiką, literatūrą) Vilnius universitete. Sudarė Lietuvių–ispanų kalbų žodyną (2002), nuo 2005 m. leidžia ir nuolat atnaujina Ispanų kalbos kursą(I, II, III ir IV dalis), skirtą paskaitoms.

Ši gramatika skirta besimokantiems ispanų kalbos lietuviams. Knygoje sistemingai pateikiamos ispanų kalbos gramatikos, fonetikos ir rašybos ypatybės siekiant suprantamai paaiškinti ispanų kalbos išskirtinumą ir palengvinti jos mokymąsi. Išsamiai aprašyti visi kalbos aspektai, ypač tie, kurie lietuviams sunkiau perprantami: veiksmažodžių daryba, veiksmažodžių ser, estar ir haber, būtųjų laikų pretérito perfecto, imperfecto ir indefinido vartojimo skirtumai, visi subjunktyvo, artikelių ir asmeninių įvardžių vartojimo atvejai. Kiekvienas teiginys iliustruojamas pavyzdžiais. Priede pateiktos taisyklingųjų bei netaisyklingųjų veiksmažodžių lentelės ir indeksas.

2018-03-12

Preußisch-Litauen: Ein enzyklopädisches Handbuch

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras
Leidykla: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

„Preußisch Litauen: Ein enyzklopädisches Handbuch“ yra mokslinis informacinis leidinys apie istorinės Rytų Prūsijos šiaurės rytinėje dalyje iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos (1945 m.) gyvavusį lietuvininkų gausiai gyventą regioną, vadinamą Prūsų, arba Mažąja Lietuva. Žinyne supažindinama su Prūsų Lietuvos istorine ir etnine raida, lietuvininkų tapatybės bruožais. Daug vietos skiriama lietuvininkų kultūrai, kuri, išaugusi ant lietuviško pagrindo, ilgainiui paveikta vėliau įsigalėjusios vokiškosios kultūros, išliko savita, o vietinės ir atneštinės kultūrų sąveika suteikė tik šiam kraštui būdingus bruožus. Leidinys sudarytas iš trijų dalių. Pirmoji dalis supažindina su krašto istorijos raida, antroje dalyje – miestų ir svarbesnių gyvenviečių aprašymai, trečioje – žymiausių Mažosios Lietuvos žmonių biogramos. Yra asmenų, gyvenviečių ir dalykų rodyklės.

„Preußisch-Litauen: Ein enzyklopädisches Handbuch“ stellt die historische Region im Nordosten des ehemaligen Ostpreußen in den Mittelpunkt, die in der deutschsprachigen Literatur als Preußisch-Litauen, in der litauischen Literatur als Kleinlitauen (Mažoji Lietuva) bezeichnet wird.

Es bietet einen eingehenden Überblick über die historisch litauisch geprägte Region Ostpreußens und dokumentiert die Eigenart dieses Landstriches, die sich durch die enge deutsch-litauische Symbiose und die intensive gegenseitige kulturelle Beeinflussung herausgebildet hat. Sein Aufbau ist dreigeteilt. Der erste Teil bietet thematisch gegliedert überblicksartige Darstellungen zu Geschichte, Sprache, Kultur und Literatur Preußisch-Litauens. Teil 2 und Teil 3 sind in Form eines Lexikons gestaltet. Der zweite Teil bietet Artikel zu den wichtigsten Orten Preußisch-Litauens und des Samlandes. Der dritte Teil umfasst Biogramme zu bedeutenden litauischen Persönlichkeiten und Persönlichkeiten deutscher und anderer Herkunft, deren Wirken in besonderer Weise mit der Region Preußisch-Litauen verbunden ist. Dem enzyklopädischen Handbuch sind Indices der Personennamen, Ortsnamen und Sachbegriffe beigegeben.

2018-02-20

Lietuvos istorija kiekvienam

Alfonsas Eidintas ,Mindaugas Tamošaitis ,Alfredas Bumblauskas ,Antanas Kulakauskas
Leidykla: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

Ši knyga parašyta šiuolaikinės Lietuvos valstybės 100-mečiui. Joje autoriai atsako į klausimą, kuris Lietuvos žmonėms yra pats svarbiausias: kaip atsirado šiuolaikinė Lietuva ir kodėl mūsų valstybė yra ne atsitiktinumų ar šalutinių aplinkybių išraiška, o ne vieną šimtmetį brandintas vaisius, tautos apsisprendimu grįstas savarankiškumo kelias ir dėsningas, užtarnautas atpildas už kiekvieno lietuvio, aukojusio save, savo gyvenimą, darbus ir gyvybę, nuolatinės visų piliečių kovos už laisvę ir nepriklausomybę rezultatas. Istorija tai atmintis. Suvokimas, kad be tautos atminties, nebus ir tautos ateities, nenaujas, jis atsispindi dar 1859 m. lietuvių švietėjo Mikalojaus Akelaičio žodžiuose lenkų literatui Juzefui Ignacui Kraszewskiui: „Tautos istorija turi būti kiekvieno piliečio lūpose, ir tuomet tauta bus nemirtinga“.

Pasiremdami dokumentine baze, gausiais šaltiniais ir visų kartų istorikų tyrinėjimais bei išvadomis autoriai užsibrėžė parengti lengvai skaitomą, tiesos ir atvirumo kriterijais grįstą trumpą Lietuvos valstybės istoriją, skirtą platiesiems skaitytojų sluoksniams, moksleiviams ir studentams, mokytojams ir dėstytojams, kiekvienam piliečiui, kuris kryptingai ir ne vieną dieną jau domėjosi savo valstybės istorija. Tokiam skaitytojui ir pabandyta glaustai išdėstyti ilgą, pergalingą, kartais sudėtingą ar net tragišką mūsų valstybės istorinį kelią. Nenutylėtos savos klaidos ar klystkeliai – tai reikia žinoti, nes Lietuvos istorijoje visko pasitaikė. Svarbiausia – parodyti, kad dramatiškose situacijose Lietuvos valstybės kūrėjai, vesdami šio krašto žmones per natūralias ar primestas valstybines sanklodas, okupacijų duobes ir atkurtos nepriklausomybės įkalnes bei nuokalnes, nuo pat pirmo valstybės vardo paminėjimo vienoje iš Europos kronikų 1009 metais iki Lietuvos virsmo visateise Europos Sąjungos nare 2004-aisiais, rūpinosi valstybės sukūrimu ir jos išlikimu, žmonių gyvenimo ir kūrybinėmis sąlygomis, sudėtingomis tarptautinėmis aplinkybėmis atvesdami Lietuvą į šiuolaikinės valstybės atkūrimo Šimtmečio šventę.

2018-01-02

Aiškinamasis projektų valdymo terminų žodynas

Vytautas Būda
Leidykla: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

Aiškinamajame anglų–lietuvių kalbų projektų valdymo terminų žodyne surinkti ne tik projektų, bet ir programų bei portfelių valdymo ir vadovavimo terminai iš trijų svarbiausių projektų valdymo standartų – IPMA ICB, PMI PMBOK ir PRINCE2 – bei naujausių projektų valdymo mokslo šaltinių. Tinkamiausias lietuviškas terminas parinktas vadovaujantis bendraisiais terminologijos principais ir norminimo kriterijais, laikantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir rekomendacijų. Terminų apibrėžtys sudarytos pagal sistemų teorijos principus, remiantis lietuvių kalba publikuotais vadybos standartais, aukštųjų mokyklų vadovėliais ir projektų valdymo žinynais.

Šis aiškinamasis žodynas, liudydamas Lietuvos projektų, programų ir portfelių valdymo veiklos gyvybingumą ir intensyvumą, paspartins nacionalinių valdymo tradicijų formavimąsi, padės didinti projektų valdymo brandą, patenkins projektų valdymo specialistų ir vadybos mokslininkų poreikį susikalbėti gimtąja kalba ir sumažins skolinių bei svetimybių vartojimą profesinėje ir akademinėje aplinkoje.

Žodyną sudaro pagrindinis nelizdinis tekstas, abėcėlinė lietuviškų ir angliškų terminų rodyklė, dažniausiai vartojamų projektų valdymo santrumpų žodynėlis. Terminai pateikiami pagal anglų kalbos abėcėlę ir numeruojami. Lietuviški terminai sukirčiuoti pagal „Dabartinės lietuvių kalbos žodyną“, „Dabartinės lietuvių kalbos gramatiką“ ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacijas. Jei žodyne leidžiami keli kirčiavimo variantai, pateikiamas pirmasis.

Žodyno autorius Vytautas Būda daugiau kaip penkiolika metų projektų valdymo klausimais konsultuoja Lietuvos verslo įmones ir nevyriausybines organizacijas, veda seminarus, kuria akademines ir praktines mokomąsias projektų valdymo programas, skaito paskaitas ir vykdo mokslo tiriamuosius projektų valdymo srities darbus, su bendraautoriais yra išleidęs projektų valdymo vadovėlį, praktinį vadovą.

2017-12-01

100 klausimų apie klimato kaitą

Mečislovas Žalakevičius ,Arūnas Bukantis ,Egidijus Rimkus , Justas Kažys
Leidykla: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

Klimato kaita šiandien yra viena aktualiausių pasaulio problemų, kurių prognozuojamos pasekmės kelia didelę grėsmę žmonijos gerovei ir saugumui. Šiandieninis pasaulis labai glaudžiai susaistytas ekonominiais ir socialiniais ryšiais, taigi klimato kaitos padarinius reikėtų vertinti globaliu mastu. Arčiau pusiaujo esančiose šalyse dėl klimato kaitos senka gėlo vandens ištekliai, stiprėja dykumėjimo procesai, dažnėja ekstremalūs gamtos reiškiniai. Tai neišvengiamai daro įtaką fiziniam vietos gyventojų saugumui ir gyvenimo kokybei, koreguoja maisto ir žaliavų kainas pasaulio rinkose, kelia politines įtampas įvairiose šalyse, skatina žmonių migraciją į saugesnius regionus.

Ši Lietuvos mokslininkų ilgalaikiais tyrimais grįsta knyga, kurioje atsakoma į 100 aktualių klausimų apie klimato kaitą, jos priežastis, poveikį ūkiui ir gamtai, turėtų mus priversti susimąstyti, ar padarėme viską dėl savo ir ateinančių kartų ateities.

Knygoje galėsite sužinoti:

 • Kaip išmatuoti temperatūrą be termometro?
 • Ką galima rasti ledynų „archyvuose“?
 • Kokios klimato istorijos paslaptys slypi pelkėse?
 • Jeigu geologinėje praeityje buvo šilčiau, ar verta jaudintis dėl dabartinio atšilimo?
 • Ar dabar vikingai galėtų nuplaukti iki Grenlandijos?
 • Kaip europiečiai išgyveno Mažąjį ledynmetį?
 • Ar ozono skylės susijusios su klimato kaita?
 • Ar jau pradėjo tirpti didieji Grenlandijos ir Antarktidos ledo skydai?
 • Ar pasaulio upėmis dabar teka daugiau vandens?
 • Kaip kinta Lietuvos klimatas?
 • Kaip Žemėje susidaro šiltnamio efektas?
 • Kurios šalys labiausiai teršia klimatą?
 • Ar tikslios klimato prognozės?
 • Kaip klimato kaita paveiks Baltijos jūrą?
 • Koks bus Lietuvos klimatas ateityje?
 • Kas sieja finansininkus ir klimatologus?
 • Kas laukia Lietuvos žemės ūkio keičiantis klimatui?

ir daugybę kitų klausimų.

2017-11-16

Lito istorija

Leidykla: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

Litas, kurio istorija tiesiogiai siejasi su dviem Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiais, apimančiais 1922–1940 ir 1992–2015 metus, o pavadinimas – su Lietuvos vardu, jos piliečių sąmonėje išlieka kaip tautinė ir stabiliausia valiuta.

Po Lietuvos aneksijos 1940 m. birželio 15 d. buvo nutrauktas nepriklausomos Lietuvos valstybės gyvavimas ir lietuviškų pinigų kursavimas, Lietuvos bankas paverstas SSRS valstybinio banko Lietuvos respublikine kontora, ir nuo 1941 m. kovo 25 d. litų apyvarta buvo uždrausta, jis išimtas iš piniginės apyvartos ir įvestas rublis. Lito banknotai sudeginti, didelė dalis išvežta į Maskvą, o 15 mln. litų 1941 m. pagrobė vokiečiai. Pirmasis lito gyvenimo etapas baigėsi.

Atkurta nepriklausomybė sužadino nacionalinės valiutos atgimimo viltį ir atsirado puikia proga atnaujinti nacionalinio tapatumo interpretacijas kuriant banknotus. Lito kūrimo procesas buvo ilgas. Valiutos kūrimo patirties Lietuvoje neturėjo nei konkurso organizatoriai, nei dailininkai.

Lito išvaizda buvo kuriama ilgai ir nuosekliai. Dailininkų grupės darbas truko apie metus. Paskelbus konkursą dailininkams teko užduotis pasirinkti, ką vaizduoti banknotuose. Pasiūlymuose matyti, kad į atkuriamą litą jie žiūrėjo kaip į tarpukario banknotų tąsą. Banknotus dažnai puošė įmantrūs ornamentai ir šriftai, buvo gausu liaudiškų audinių, juostų ornamentų, medinių verpsčių ir langų papuošimo fragmentų. Buvo ir pasiūlymų vaizduoti Lietuvos kunigaikščių portretus – ne realius, o įsitvirtinusius tradicinėje ikonografijoje.

Kiekvieno lietuvio sąmonėje litas sukelia šiltus jausmus, žadina nostalgiją. Kita vertus, euro įvedimas parodo valstybės ryžtą nesidairant į šalis, tuo labiau nesigręžiojant atgal, žengti Vakarų Europos keliu. Nuo šiol lietuviškos euro monetos, paženklintos valstybiniu herbu – Vyčiu ir lietuvišku valstybės vardu Lietuva – skleidžia ne tik Vakarų Europai, bet ir visam pasauliui gerąją žinią apie mūsų šalį. Čia papasakota istorija tėra knyga, žodžiais ir vaizdais primenanti reikšmingą lietuviško lito kelią iki dabartinių eurų, jo vaidmenį mūsų valstybės istorijoje, ekonomikoje, visuomenės sąmonėje.

Užsisakykite naujienas