Naujos knygos

2016-01-01

Marcelijus. Atsiminimai apie Marcelijų Martinaitį

Giedrius Genys , Fausta Radzevičiūtė
Leidykla: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Šioje knygoje "Marcelijus. Atsiminimai apie Marcelijų Martinaitį" pateikiami atsiminimai apie vieną iš ryškiausių XX a. antrosios pusės rašytojų - Marcelijų Martinaitį (1936-2013). Poeto bendražygių kasmet mažėja, užmarštin nueina vis daugiau gyvenimo epizodų, tad ši knyga atsirado paraginus Martinaičio amžininkus pasidalinti savo atmintimi. Ją rengiant, siekta pakalbinti įvairius rašytoją pažinojusius žmones: kurso draugus, bičiulius, kolegas, studentus, kaimynus. Knygoje nėra Martinaičio šeimos narių pasakojimų, poeto artimieji priėmė sprendimą jais nesidalinti. Pateikiami 61 atsiminimų tekstai, surinkti 2013-2016 m. Vieni juos užrašė laisva forma, kiti raštu atsakė į knygos rengėjų klausimus, dar kiti apie Martinaitį norėjo kalbėtis gyvai. Taigi dalis publikacijų perengtos iš pokalbių, įrašytų į diktofoną, vėliau autorizuotos. Siekiant autentiškumo, tekstai nevienodinti - išlaikyta forma, kuria buvo pateikti. Knyga "Marcelijus. Atsiminimai apie Marcelijų Martinaitį" suskirstyta į poskyrius pagal pateikėjų bendravimo aplinkybes bei santykį su Martinaičiu. Be abejo, skirstymas nėra griežtas, dažnai atsiminimų autorių ir Martinaičio santykiai neapsiribojo kuriuo nors vienu lygmeniu. Pavyzdžiui, universiteto kolega galėtų priklausyti ir artimų bičiulių ratui. Tokiu atveju atsižvelgta į respondento atsiminimų turinį ir pagal vyraujančią temą konkretus respondentas priskirtas vienai ar kitai grupei. Amžininkų atmintyje Martinaitis iškyla ne tik kaip visuomenei žinomas rašytojas, kultūros veikėjas, bet aptariamos ir kitos, daugumai mažiau pažįstamos jo veiklos sferos: darbas Vilniaus universitete, įsitraukimas į Sąjūdžio veiklą, dalyvavimas Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijoje bei LRT taryboje. Kiekvienas pateikėjas nubrėžia tam tikrus Martinaičio asmenybės štrichus. Ryškėja laikysena, charakteris, bendravimo su aplinkiniais būdas.

2016-01-01

Sidharta

Hermann Hesse
Leidykla:

"Sidharta" – vienas žymiausių vokiečių rašytojo, Nobelio premijos laureato Hermann Hesse kūrinių. H. Hessse nepaprasto likimo menininkas, o Sidhartos istorija – tam tikra prasme jo gyvenimo kelio apmąstymas. Hermann Hesse kūryba persmelkta Indijos filosofijos, bet „Sidharta“ ypatingai. Nors tikrasis Sidharta Gautama Šakjamunis, gimęs Šiaurės Indijoje, yra pirmasis Budha, prašvitęs ir pasiekęs Nirvaną, surinkęs gausų būrį pasekėjų ir mokęs žmoniją, kaip išsivaduoti nuo gyvenimo kančių, šioje knygoje autorius Sidhartos vardu vadina brahmano sūnų, kurį patraukia elgetaujančių vienuolių, atklydusių į miestą, romus žvilgsnis, sklindantis savęs atsižadėjimo aromatas, gyvenimo kančios sunaikinimas. Jis nutaria palikti tėvo namus ir keliauti drauge su jais, su samanais. O jo vaikystės draugas Govinda, matydamas išmintingą ir gražų savo draugą, jo nepalieka, ir keliauja su juo.  Asketiškas gyvenimas pas samanus Sidhartai padėjo suvokti, kad visą kelią jis turi praeiti pats, tik taip atras savo tiesą ir išsivaduos iš kančios. To neišmokys joks išminčius, kad ir kokia palaima ir ramybe alsuotų šviesus taikus mokytojo žvilgsnis. Neįmanoma žodžiais perteikti jausmo, kurį patirti gali ne kiekvienas. Dėl to, išgirdęs apie šventąjį atsiskyrėlį, prašvitusįjį vienuolį Gotama, jis palieka samanus ir leidžiasi į kelionę, norėdamas pamatyti jį. Ne išgirsti jo mokslo, o tik pamatyti, kaip atrodo prašvitęs žmogus. Suradęs šį atsiskyrėlį, Sidharta atsisveikina su savo draugu Govinda, palikdamas jį tarp kitų vienuolių, besiklausančių išminčiaus mokslo, o pats patraukia toliau. Tačiau ramybe alsuojantis senojo vienuolio žvilgsnis nepalieka visą jo gyvenimą, jis pamilsta šį žmogų. Bet turi jį palikti, kad pats atrastų būdą, kaip pasiekti šį nuostabų jausmą, kuris persmelkia visą išminčiaus žvilgsnį, eiseną, kalbą. Romanas išverstas į 39 kalbas, tiražas siekia keliolika milijonų egzempliorių. Iš vokiečių kalbos vertė Zigmantas Ardickas TURINYSTURINYS PIRMOJI DALIS Brachmano sūnus / 9 Tarp samanų / 20 Gotama / 33 Pabudima

2016-01-01

Kristijono Donelaičio atminties paveldas

Domas Kaunas
Leidykla: VšĮ Akademinė leidyba

Studija yra Kristijono Donelaičio publikuotojo ir nepublikuotojo (memorialinio) paveldo knygotyrinis darbas. Ji sudaryta iš trijų dalių. Pirmojoje teikiama Donelaičio asmeninės bibliotekos rekonstrukcija, antrojoje analizuojama jo kūrybos knygų leidyba, trečiojoje – autoriaus atminimo įprasminimo rašytiniais ir materialiaisiais paminklais tradicija. Tiriamas laikotarpis – Prūsijos valstybės laikai (iki 1918 m.). Nurodytas tyrimo užduotis paskatino donelaitikos paveldo aktualinimo motyvai. Bibliotekos rekonstrukcija kilo iš poreikio Tolminkiemio muziejuje atnaujinti memorialinę ekspoziciją. Antrąją temą lėmė tikslas nustatyti Donelaičio kūrybos leidinių paplitimo pasaulyje kryptis ir dabartinę buvimo geografiją, trečiąją – Donelaičio atminimo įamžinimo bandymų 1885, 1896 ir 1914 metais istorinė reikšmė. Jie suvokiami kaip Mažosios Lietuvos lietuvių tautinio sąjūdžio etapinės užduotys. Tyrimas remiasi lietuvių ir vokiečių donelaitikos istoriografijos tradicija. Joje knygotyriniai aspektai iškelti kaip pagrindiniai darbo orientyrai. Užduočiai atlikti duomenų ieška vykdyta Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Švedijos, JAV atminties institucijose – archyvuose ir bibliotekose. Svarbiausi šaltiniai buvo XVIII–XX a. archyviniai dokumentai, Prūsijos periodika, valdžios, Evangelikų liuteronų bažnyčios žinynai, ankstyvieji lietuvių raštijos tyrimai. Svarbių duomenų suteikė Donelaičio poezijos knygų tyrimas de visu. Jose rasti nuosavybės ženklai ir marginaliniai įrašai laikomi kūrybos sklaidos krypčių, geografijos ir vartotojų įrodymais. Taip pat nustatyta ankstyvųjų Donelaičio knygų recenzijų bei paminėjimų spaudoje. Knyga iliustruota archyvine ir reprodukcine ikonografija.

2016-01-01

Širdies dienoraštis

Evelina Bliunaite - Tamulaitiene
Leidykla:

Ši knygelė "Širdies dienoraštis" - savistabos dienoraštis sudarytas remiantis unikalia autorės metodika, kurios tikslas - sustiprinti savo širdį ir sielą, pasineriant į sąmoningumo lobių ieškojimą savo širdyje. "Širdies dienoraštis" - tai savistaba, kuri padės prisiminti, kaip gyventi širdimi. Šio "Širdies dienoraščio" tikslas, kad kiekvienas žmogus, kuris paims rašymo priemonę ir dienoraštį į rankas ir pradės rašyti savo mintis pagal dienoraščio gaires, sustiprėtų, mylėtų ir būtų mylimas, sąmoningas, sugebantis kurti savo svajonių gyvenimą, nes klausosi širdies ir girdi savo širdį. Šio dienoraščio pagalba autorė linki Jums surinkti save iš dalių ir tapti pačia geriausia savo paties versija. Šio dienoraščio rašymo savianalizės praktikos padės: • išmokti klausyti širdies balso ir gyventi širdimi, • stabilizuoti psichiką, • atsikratyti varginančių, pasikartojančių depresinių nuotaikų, • sustiprins emocinę ir fizinę sveikatą, • gali padėti atsisakyti metų metus varginančių žalingų įpročių, • pagerins santykius, • padės kurti harmoningą gyvenimą, • padės realizuoti save, • padės tapti laimingu žmogumi. Evelina nuo vaikystės domisi Visatos dėsniais, įvairiomis situacijomis, daug metų savarankiškai studijavo eilę saviugdos ir sąmoningumo knygų, lektorių bei guru. Evelina nei dienos nepraleidžia be saviugdos knygų ar seminarų ir savo gyvenimą vadina kūryba. Evelina yra įkūrusi rinkodaros agentūrą "Berklis", taip pat savo aistrą internetui pavertė verslu ir įkūrė jau trečius metus veikiančią SEO, interneto rinkodaros, PR mokymų agentūrą SEO AKADEMIJĄ. Dar Evelina yra įkūrusi savirealizacijos ir verslumo mokymų projektą "VERSLODARA", kur padeda žmonėms unikalia metodika atrasti savyje mylimą veiklą. Evelina yra ir "RAŠYTOJŲ AKADEMIJA" įkūrėja, kur dalinasi su žmonėmis įvairiausių tekstų rašymo paslaptimis, net knygų rašymu. Taip pat įkvepiančiomis mintimis Evelina dalijasi savo tinklaraštyje Facebook'e "Įkvepiantys pokalbiai su Evelina" bei kuruoja portalą www.versloistorijos.lt. Na, o 2016 metais Evelina įkūrė ŠIRDIES AKADEMIJĄ, kurios metodika gimė klausantis savo Širdies. Tad Širdies dienoraštis sukurtas remiantis unikalia, praktikoje patikrinta ir išbandyta metodika, kurio gairės padės išmokti gyventi Širdimi kiekvieną, kuris apie tai svajoja. Evelina laisvalaikiu tapo paveikslus, rašo knygas bei leidžia laiką su šeima bei augintiniais. Evelina yra išgyvenusi daugybę širdies skaudulių ir netekčių, savianalizės ir saviugdos būdu išsigydė tiek kūno, tiek sielos žaizdas ir šiomis praktiškai patikrintomis žiniomis sukūrė metodiką Širdies akademijoje ir pritaikė ją Širdies dienoraštyje, kuris leis daugeliui kenčiančių sielų atsispirti nuo bedugnės ir gyventi didingą gyvenimą.

2016-01-01

Mergaitė, kuri pakilo virš Pasakų šalies ir perskėlė Mėnulį (3-oji knyga)

Catherynne M. Valente
Leidykla: UAB Tyto alba

Catherynne M. Valente (Ketrin M. Valenti, g. 1979 m.) – JAV Meino valstijoje gyvenanti romanų ir eilėraščių rašytoja. Populiariausios jos knygos – trys istorijos apie nelengvo ir karšto būdo mergaitę Rugsėję iš Omahos ir jos nuotykius Pasakų šalyje. Į šią šalį galite patekti ir jūs! Trečiojoje istorijoje Rugsėjei – jau keturiolika. Ji beveik suaugusi, tačiau niekaip negali pamiršti Pasakų šalies. Ji jos ilgisi, ir dar kaip! Bet grįžusi atgal ji turi… nugabenti ilgą baltą dėžę į Mėnulį, kuris pradėjo drebėti, nes sniego žmogus Sidraodis kėsinasi nuo jo nupurtyti visus gyventojus. Ir tada karaliauti tuščiame Mėnulyje vienas pats. Kas belieka Rugsėjei? Ji nusigauna į Mėnulį, susitinka su draugais ir net laiko rankose savo likimo paslaptį, o jos draugas Šeštadienis ten sutinka… save patį, tik vyresnį. Bet galiausiai paaiškėja, kad visi pavojingi ir keisti nuotykiai turėjo Vieną Didelį Tikslą. Ir viskas iki pat galo yra visai ne taip, kaip buvo galima tikėtis… Šiame žygyje Rugsėjė sutinka daugybę keisčiausių Mėnulio būtybių – jos ir piktos, ir klastingos, ir draugiškos, ir linksmos – ir vėl sužino daugybę paslapčių, padedančių jai suprasti aplink vykstančius stebuklus ir geriau pažinti save pačią. "Mergaitė, kuri pakilo virš Pasakų šalies ir perskėlė Mėnulį" - tai istorija, kupina ne tik nuotykių, bet ir išmintingų minčių apie sąžiningumą, supratimą, kas esi, laisvą valią ir tapimą suaugusiuoju. Iš anglų kalbos vertė Vytautas Stankus

2016-01-01

Lietuvių kalbos mokomoji priemonė 7 klasei

Tatjana Borisevičienė ,Lilita Jankauskienė
Leidykla: K. J. Vasiliausko įmonė Leidykla Lucilijus

Mokomoji priemonė parengta pagal naujas lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Didesnis dėmesys skiriamas raštingumo įgūdžiams formuoti ir skaitymo gebėjimams stiprinti. Priemonė skirta mokiniams, turintiems lietuvių kalbos mokymosi sunkumų, lietuvių kalbos mokytojams ir specialiesiems pedagogams. Ši mokymo priemonė bus naudinga ir kitiems mokiniams, kuriems lietuvių kalba nėra pats lengviausias mokomasis dalykas. Kiekvienos temos pradžioje paprastai ir aiškiai pateikiame svarbiausias taisykles, paaiškinimus, kai kurių užduočių atlikimo pavyzdžius, todėl šia priemone galima naudotis ir be vadovėlio. Parengėme įvairias užduotis, kurios ne tik padės mokiniams suprasti, išmokti, pagilinti, įtvirtinti, pritaikyti žinias, bet ir ugdys dėmesį, mąstymą, regimąjį suvokimą, padės atrasti ir taikyti mokymosi strategijas, planuoti veiklą. Vienos užduotys yra paprastesnės, kitos sudėtingesnės. Todėl tikimės, kad jos tiks mokiniams, turintiems mažesnių ir didesnių mokymosi sunkumų. Mokytojai ir mokiniai gali pasirinkti, kurias užduotis atlikti. Pritaikėme inovatyvų Mąstymo žemėlapių mokymo(si) metodą. Kiekvienoje temoje parengėme po vieną ar kelis mąstymo žemėlapius. Mąstymo žemėlapiai - nuoseklus ir logiškas būdas išmokti, pristatyti ir prisiminti mokomąją medžiagą. (Thinking Schools International) Ypatingą dėmesį skyrėme mokinių išmokimui pamokoje stebėti. Kiekvieną pamoką mokiniai gali pasitikrinti atliktas užduotis, ištaisyti klaidas ir įsivertinti pagal įsivertinimo kriterijus ir instrumentus. Mokytojai taip pat gali įvertinti mokinių pasiekimus pagal tuos pačius vertinimo kriterijus. Kaip įsivertinti? Įsivertinimo lentelėje prie kiekvieno kriterijaus mokiniai pabraukia vieną balą, kuriuo įsivertina. Balus sudeda, balų ir pažymių lentelėje pažiūri, kokį pažymį atitinka surinkta balų suma. Rekomenduojame mokiniui sąsiuvinyje nusibraižyti „Nuoseklios sekos" mąstymo žemėlapį pagal pateiktą pavyzdį (1 priedas). Sis žemėlapis dar vadinamas Lūkesčių įgyvendinimo žemėlapiu. Žemėlapyje mokinys, sužinojęs pamokos temą, parašo, ką žino apie ją ir ką nori sužinoti. Pamokos pabaigoje baigia pildyti žemėlapį įrašydamas, ką sužinojo ir ką turi įtvirtinti, išmokti, kur pritaikys įgytą informaciją. Žemėlapis padeda mokiniui suprasti savo mokymosi tikslus ir atlikti refleksiją apie asmeninę mokymosi pažangą. Kaip įvertinti mokinio pasiekimus? Mokytojas toje pačioje lentelėje taip pat gali pabraukti balus, kuriais įvertina mokinio pasiekimus, sudėti juos, balų ir pažymių lentelėje pažiūrėti, kokį pažymį atitinka surinkta balų suma. Mokinio ir mokytojo pažymių vidurkį galima kaupti arba iš karto įrašyti į dienyną.

2016-01-01

Moterys. 12 įkvepiančių istorijų

Aušra Prasauskaitė
Leidykla: UAB MEDIA INCOGNITO

"Moterys. 12 įkvepiančių istorijų" - išskirtinė knyga: nuo A. Jagelavičiūtės iki E. Vilkevičiūtės, nuo B. Tiškevič iki D. Ibelhauptaitės - atviri pokalbiai su išskirtinėmis Lietuvos moterimis, kurios Jus įkvėps veiklai ir sėkmei. Ir niekur nematytos asmeninės foto. Stipriomis, ryžtingomis, talentingomis, įtakingomis, laužančiomis stereotipus ir visuomenės barjerus. Nors šios moterys skiriasi amžiumi, užsiėmimais, pomėgiais, gyvenimo būdu, bet jos visos – nesustabdomos. Tai ypatingos asmenybės, keičiančios Lietuvos ir pasaulio veidą, savo kūryba ar darbais įkvepiančios aplinkinius, darančios pasaulį geresnį ir gražesnį. Aušros Prasauskaitės kalbintos moterys atskleidė savo istorijas, sėkmės receptus ir patirtų nesėkmių pamokas, padariusias jas tokias, kokios yra. Jos taip pat leido žvilgtelti į savo namus, darbus, širdžiai brangius daiktus ir pasidalijo asmeninėmis nuotraukomis. Kaip Danai Ribas pavyko patekti į uždarą Izraelio deimantų biržos pasaulį? Apie ką svajoja bene garsiausia Lietuvos manekenė Edita Vilkevičiūtė? Kokius iššūkius kasdien sprendžia „Delfi“ vyriausioji redaktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė? Ką apie ateitį mano Holivudo režisierius ir didžiausias technologijų kompanijas virtualios realybės klausimais konsultuojanti Monika Bielskytė? Galiausiai, iš kur šios 12 moterų semiasi stiprybės, įkvėpimo ir ko galime iš jų išmokti mes? "Kad ir kas nutiktų, pasakysiu, kad knyga man pavyko. Pirmiausia todėl, kad po susitikimų su savo herojėmis tapau kitokia. Pokalbių būta visokių: ir restorane, ir lovoje, ir turguje. Kartu verkėme ir iš juoko, ir iš liūdesio. Bendraudama su šiomis moterimis pasikartojau giliai širdyje žinotas, bet pamirštas tiesas – kad ir tai, jog didelis noras yra svarbesnis už dideles galimybes, nes būtent noras ir sukuria tas galimybes." Aušra Prasauskaitė.

2016-01-01

Mintys apie tikrovę

Vytautas Padlipskas
Leidykla:

Minties galia yra didžiulė. Mąstantis žmogus - tai vertybė, visų pirma pats sau. Mąstantis žmogus yra kuriantis žmogus, o kūryba žmogų padaro asmenybe. Knygoje "Mintys apie tikrovę" trumpomis mintimis bandoma parodyti žmonijos problemas, su kuriomis žmogus susiduria nuo gimimo iki mirties. Bandoma parodyti tikrąsias žmonijos egzistencines vertybes, kurių suvokimas galėtų padėti žmogui pačiam mąstyti. Įžanga ĮŽANGA Tikrovė nėra kieno nors teisybė ar kieno nors tikrovės suvokimas. Tikrovė, kaip ir tiesa, yra nepriklausoma nuo atskiro subjekto požiūrio. Tikrovė - tai, kas yra už subjekto suvokimo ribos. Žvelgdami į mus supantį pasaulį žmonės dažniausiai jį suvokia kaip savęs paties įsiprasminimą. Žmogų supantis pasaulis nejučia tampa jo paties egzistencine sąlyga ir priemone. Sąlyga ne kaip išgyvenimo, o kaip savo paties sukurto komforto priemone. Praeitasis šimtmetis žmonijos istorijoje buvo ypatingai žiaurus, gal net pats žiauriausias, bet tuo pačiu ir pats progresyviausias. Ar tai tarpusavyje susiję? Manau, kad taip. Nors civilizacija per paskutinįjį šimtmetį padarė milžinišką šuolį, tačiau žmogus vertybe taip ir netapo, nors propaganda ir civilinė teisė tai deklaruoja. Du pasauliniai karai, revoliucijos, po jų sekantys ilgalaikiai pilietiniai karai puikiai įrodo tikrąjį žmogaus bevertiškumą. Šiandien jokia pasaulio statistika negali atsakyti, kiek žmonių žuvo ar buvo išžudyta per du pasaulinius dvidešimtojo amžiaus karus ir visas suirutes, bet žvelgiant į tai, kiek tautų ir kiek žmonijos į tai buvo įtraukta, drąsiai galima teigti, kad žuvo šimtai milijonų. Taigi, civilizacija, vertindama save kaip žmonijos egzistencinį progresą, visai pamiršo, kad tikrąja to žodžio prasme maudėsi žmonijos kraujyje. Ir niekas dėl to nesuka galvos, nes žudymai, o ypač masiniai, t. y. karai, tapę įprastu reiškiniu. Žmogus kaip esybė yra pažemintas ir paniekintas, paverstas priemone tikslui pasiekti. Esant tokiam požiūriui, apie asmenybės tobulumą negali būti nė kalbos. Iš tiesų, civilizuotame pasauly

Užsisakykite naujienas