Naujos knygos

2017-01-01

UAB akcininko civilinė atsakomybė bendrovės kreditoriams, bendrovei ir kitiems akcininkams

Lina Mikalonienė
Leidykla: UAB Justitia

Šalių autonomijos principas suteikia uždarosios akcinės bendrovės akcininkui plačią diskreciją įgyvendinti dalyvio teises, o ribota atsakomybė apsaugo akcininką nuo bendrovės kreditorių reikalavimų pagal bendrovės prievoles. Tačiau akcininko veiksmų laisvė nėra absoliuti. Akcininkui draudžiama piktnaudžiauti įgyvendinant dalyvio teises ir naudojantis dalyvio statuso suteikiamomis galiomis. Akcininkui, pažeidusiam šį draudimą, gali kilti civilinė atsakomybė už nesąžiningai naudojantis dalyvio teisėmis (galiomis) padarytą kitiems asmenims – bendrovės kreditoriams, pačiai bendrovei ar kitiems jos akcininkams žalą. Monografijoje "UAB akcininko civilinė atsakomybė bendrovės kreditoriams, bendrovei ir kitiems akcininkams" analizuojamos sąlygos, kurioms esant gali kilti uždarosios akcinės bendrovės akcininko civilinė atsakomybė skirtingiems subjektams, nagrinėjama tinkamo ieškovo nustatymo problematika, aptariamas akcininko piktnaudžiavimu padarytos žalos atlyginimas kitų civilinių teisių gynimo būdų kontekste, pažymimi teisės normų aiškinimo ir taikymo probleminiai aspektai, įvertinama reikšminga teismų praktika. Monografija "UAB akcininko civilinė atsakomybė bendrovės kreditoriams, bendrovei ir kitiems akcininkams" skirta visiems besidomintiems šia aktualia ir problemiška bendrovių teisės sritimi.

2017-01-01

Audrų sesuo. Alės istorija

Lucinda Riley
Leidykla: UAB Tyto alba

Jeigu mūsų pavardė yra anagrama, kurią tėtis sukūrė apsėstas tų žvaigždžių ir mitų apie jas, tad kas mes buvome? O dar svarbiau – kas buvo jis? Lucinda Riley (Liusinda Raili) – britų rašytoja, kurios romanai „Orchidėjų namai“, „Levandų sodas“ greitai užkariavo viso pasaulio skaitytojų širdis. Ciklas „Septynios seserys“ – nuostabūs pasakojimai apie įvaikintas seseris, išskirtinio, mįslingo likimo moteris, siekiančias sužinoti savo tikrąsias istorijas. „Audrų sesuo. Alės istorija“ pasakoja apie Alę, antrąją iš seserų, pavadintų Plejadžių žvaigždžių vardais. Jos pasaulis – jūra ir buriavimas. Pakviesta dalyvauti prestižinėje regatoje, ji drauge suranda ir meilę. Atrodo, laimei nėra ribų. Tačiau viskas staiga nutrūksta, mirus Alės tėvui. Viską metusi, ji lekia į pasakiškus vaikystės namus prie Ženevos ežero, – bet laidotuvės jau įvyko, o kiekviena iš seserų gauna po nuorodą su paslaptingomis koordinatėmis. Alė leidžiasi į savosios istorijos paieškas, vedančias į Norvegiją… Norvegijoje Alė pamažu atveria langą į savo praeitį. Kaip ji susijusi su jauna dainininke iš kaimo, Ana Landvik, vėliau gyvenusia Osle ir prieš šimtą metų dainavusia pirmajame žymiosios Griego operos „Peras Giuntas“ pastatyme? Vis daugiau sužinodama apie Aną, Alė ima klausti savęs: kas iš tikrųjų buvo jų tėvas? Ir kur yra septintoji jų sesuo? Šiaurės grožis, muzikos kerai ir užburianti šimto metų senumo Anos istorija, kuri taip stipriai susijusi su dabartimi, – visa tai tampa naujuoju Alės gyvenimu. O kai ji sutinka smuikininką Tomą, kuris kažkodėl nuo pirmo žvilgsnio regisi jai artimas, ima aiškėti, kad jos jaunystės meilė – muzika – visai nebuvo atsitiktinumas… Alę likimas nuveda į Norvegiją. O kas laukia kitų seserų? Istorijos tęsiasi. Iš anglų kalbos vertė Kristina Miliūnienė

2017-01-01

Amžių išmintis

John Marks Templeton
Leidykla: UAB Luceo

Ar męs galime būti laimingi šiame neramiame ir konfliktų draskomame pasaulyje? Kaip mums išvengti nesėkmių, ką daryti, kad gražūs tikslai neliktų tuščiomis svajonėmis? Kaip turėtume elgtis, kai ištinka kokia bėda, kaip atremti gyvenimo nelaimes ir nepalūžti po sunkumų našta? Tai yra klausimai, kurie rūpi visiems. Laimei, atsakymai į juos žinomi jau seniai: jei norite gyventi prasmingai, turite laikytis tam tikrų dėsnių, ar principų. Dėsnių šaltiniai įvairūs: religijų šventraščiai, dabarties ir senovės filosofų bei mokslininkų darbai, pasaulinės literatūros lobynas... Kaip tik toks ir yra šios knygos "Amžių išmintis" tikslas - supažindinti įvairių kultūrų ir religijų žmones su visuotiniais gyvenimo dėsniais, ar principais. Dėsniai aprašyti esė forma drauge su pavyzdžiais, kaip jie veikia. Ši knyga "Amžių išmintis" atsakys į daugybę klausimų, kurie žmonėms neišvengiamai kyla gyvenimo kelyje. Seras Džonas M. Templetonas (John Marks Templeton) buvo pasaulinio masto investuotojas ir filantropas. Bet Džoną Templetoną domino ne vien finansinės investicijos - anksti gyvenime jis suprato, kad mes turime investuoti ir į savo dvasinę sferą. Jis ėmėsi tyrinėti sąlygas bei priežastis, kurios padaro žmogų laimingą ir suteikia jam prasmės pojūtį. Ši knyga "Amžių išmintis" yra jo ilgamečio darbo rezultatas. Iš anglų kalbos vertė Vytautas Lapukauskas

2017-01-01

Kuranas apie... tikėjimą ir žmonių santykius

Egdūnas Račius
Leidykla: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

Egdūnas Račius yra Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Regionistikos katedros profesorius, turintis daugiau kaip 20 metų mokslinės veiklos patirtį islamo ir musulmonų kultūrų studijų srityje, parašė kelias dešimtis mokslinių straipsnių ir knygų skyrių šia tematika, metraščio Yearbook of Muslims in Europe, mokslinio žurnalo Journal of Muslims in Europe (abu leidyklos Brill, Nyderlandai) redakcinių kolegijų narys.

Kurano (kitaip dar vadiname – Korano) reikšmės žmonijos raidai pervertinti neįmanoma – nuo jo surašymo VII amžiaus viduryje milijonai žmonių išmoko jį atmintinai, milijardai juo žavėjosi, dešimtys milijardų jį skaitė, o daugybė kitų su jo turiniu buvo vienaip ar kitaip supažindinti.

Ši knyga "Kuranas apie... tikėjimą ir žmonių santykius" – kvietimas pasigilinti į islamo Šventraštyje plėtojamas tikėjimo ir žmonių santykių temas, kurios žmonijos istorijoje buvo ir tebėra itin svarbios, o Lietuvoje dėl migracijos ir kitų demografinių procesų tampa vis aktualesnės.

Ši knyga būtų savotiškas autorinės serijos, pradėtos leidiniu „Musulmonai ir jų islamai“, pratęsimas. Knygoje „Musulmonai ir jų islamai“ pristatoma musulmonų socialinė gyvensena, kuri tuo pačiu metu siejama, bet kartu ir priešpriešinama Kurano „raidei“, kuri knygoje išsamiai neaptariama. Todėl „Musulmonus ir jų islamus“ jau perskaitę skaitytojai galės patenkinti savo smalsumą susipažindami su „kita medalio puse“ – musulmonų šventraštyje esančiomis nuostatomis, su kuriomis, kaip pasirodys, socialinė realybė dažnai prasilenkia.

Knyga "Kuranas apie... tikėjimą ir žmonių santykius" padalinta į tematinius skyrius, kurių viena dalis apima tikėjimo ir religinių ritualų sritis, o kita dalis skirta Kurane aptinkamiems socialinių klausimų aptarimams – bendravimui tarp lyčių, kartų, musulmonų ir nemusulmonų.

Knyga "Kuranas apie... tikėjimą ir žmonių santykius" skirta islamu kaip religija ir ypač šventąja musulmonų knyga Kuranu besidominttiems skaitytojams. Ji neskiriama jokiai specialistų grupei, bet religijotyrininkai, kultūrologai, sociologai, antropologai, žurnalistai, politologai ir net politikos aplinkoje susiduriantiems su išeiviais iš musulmoniškų kultūrinių terpių bei musulmoniškais sociumais knyga bus taip pat itin naudinga.

2017-01-01

2017-ieji. Karas su Rusija

Richard Shirreff
Leidykla: K. Mickevičiaus leidykla Briedis

Knygos "2017-ieji. Karas su Rusija" autorius generolas R. Shirreffas kuria alternatyviąją istoriją: - 2017 metais Rusija įsiverš į Baltijos šalis. - Kad ir koks būtų atsakas į jos agresiją, Rusija šantažuos Vakarus branduolinio karo grėsme. - Prielaida, kad agresijai atgrasyti užtenka branduolinio ginklo, neturint jam tolygių konvencinių priemonių, tėra prie katastrofos vedanti iliuzija. - Neryžtinga NATO atsidurs ant katastrofos slenksčio: galiausiai ateina atpildas už dvejojimą priimti griežtus politinius sprendimus, kai būtina naudoti karinę jėgą. - Taikus demokratiškas pasaulis, kuriame Vakarų Europa gyveno po paskutinio pasaulinio karo, atsidurs ant bedugnės krašto, o kartu su juo – ir laisvė, atrodanti tokia savaime suprantama. Ar galėtų tai įvykti? R. Shirreffas per 37-erius tarnybos metus nuo jaunesniojo leitenanto pakilo iki generolo. Dalyvavo Persijos įlankos kare ir vadovavo tankų daliniui. Kaupė kovinę patirtį sudėtingomis aplinkybėmis Šiaurės Airijoje, Kosove ir Bosnijoje. Dirbo Britanijos gynybos ministerijoje Planavimo departamente. 2006 metais jau kaip generolas majoras dalyvavo antrajame Persijos įlankos kare, vadovavo daugiatautei divizijai, kurioje tarnavo ir Lietuvos kariuomenės karių. Paskutinius septynerius tarnybos metus ėjo svarbias pareigas NATO karinės vadovybės struktūrose: buvo Jungtinio greitojo reagavimo korpuso vadas ir Sąjungininkų pajėgų Europoje vyriausiojo vado pavaduotojas – aukščiausio rango britų generolas NATO. Iš anglų kalbos vertė Antanas Šernius, Guostė Mickevičiūtė

Užsisakykite naujienas